DKK(tjenester/utstilling/aarskonkuranser/store-ring.html 57)
Udstilling: