Tilbage
12 sep. 2020

Welsh Corgi Klubben

Specialklub udstilling

Herning - Udstilling 2

Udstillingen er over 2 år gammel, derfor er ejer information fjernet pga. GDPR

Welsh corgi pembroke

Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 23
Antal bedømte hunde i racen: 23
Dommer: Bo Lasthein Andersen, Danmark
Bedst i racen - BIR
Lejregård's She Is The One
Katalognr.: 0059
Ejer:
Opdrætter: Ingrid Höcky 4060 Kirke Såby Danmark
Registreringsnummer:

Udstilling information

Klasse: Championklasse
Ring: 2

Bedst i modsat køn - BIM
Lusati formula One`s Fox
Katalognr.: 0047
Ejer:
Opdrætter: Susanne Bendtsen 4500 Nykøbing Sj. Danmark
Registreringsnummer:

Udstilling information

Klasse: Championklasse
Ring: 2

Bedste veteran
Dideriksen's Edison
Katalognr.: 0049
Ejer:
Opdrætter: Anette Dideriksen 4690 Haslev Danmark
Registreringsnummer:

Udstilling information

Klasse: Veteranklasse
Ring: 2

 
Hanner
Juniorklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK Jun.CERT 0039  Kritik Lusati Imagine I'm The Only One
11mndr,typisk-hovede-og-udtryk-,god-skalle-velansatte-ører-der-bruges-godt-runde-øjne-god-pigmentering-ved-øjne,saksebid-hals-ryd-underlinje-i-orden,acceptabel-brystdybde-og-god-front,kunne-have-mere-forbryst-gode-vinkler-benstammer-og-poter-velansat-godt-båret-hale-god-pels-bevgelser.iorden-for-alderen-godt-temperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Susanne Bendtsen
4500 Nykøbing Sj.
Danmark

 
Mellemklasse
Plac. Katalognr.
1 EX 0041  Kritik Inkery Line Kayle Mac Kowen
20mndr,harmonisk-velbygget-hanhund-god-type-udmrket-udtryk,runde-brune-øjne,god-pigmentering,velansatte-ører-der-bruges-godt,passende-nseparti-og-stop,god-front,godt-forbryst,god-ryglinje-med-velansat-hale,gode-vinkler-og-benstammer,gode-poter,klør-kunn-vre-lidt-kortere.God-pels.Dejligl-farve.Gode-bevglser,godt-temperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
N. Makarova
Ru-196655 St. Petersburg
Rusland

2 EX 0042  Kritik Balancer Of Red Five JP
20mndr,stor-og-substansfuld,typisk-hovede-og-udtryk,god-skalle,velansatte-ører-der-bruges-godt,godt-.stop.Brune-øjne-med-god-pigmentering-omkring-dem.Passende-nseparti-saksebid.Kort-men-meget-kraftighals.Godt-forbryst.Meget-dyb-i-front.God-toplinje-ingen-hale.God-pels.Bevger-sig-acceptabelt-dog-en-anelse-kohaset-både-når-han-står-og-når-han-går.God-pels,godt-temperament.Endnu-noget-blød-i-ryggen,og-noget-baghøj
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Chihiro Muramoto

Japan

3 EX 0040  Kritik Spike-Magic's Erasmus Montanus
Halvandet-år,harmonisk-og-velbygget,udmrket-hoved-og-udtryk,kunne-ønske-et-mørkere-øje-god-øjenform-god-hals-og-front,godt-forbryst-accetabel-lngde-på-brystben-gode-vinkler,benstammer-og-poter,velansdat-hale,god-pels,bevlser-iorden
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Birgith Gammelgaard Nielsen
7200 Grindsted
Danmark

 
Åbenklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 3.BHK CERT 0045  Kritik Lejregård's My Royal Celebration
7år,godstørrelseogtype,maskulinthovedemedgodtudtryk,rundeøjne,paenpigmentering,velansatteører,kraftighals,godfront,passendeforbryst,godoverogunderlinje,velansatlidthøjtbårethale,godevinkler,benstammerogpoter,enkelteneglevelklippet,godpels,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

2 EX CK R.CERT 0043  Kritik andvol eddison
2år, meget substansfuld, velbygget hanhund, udmærket hovede og udtryk, kunne ønske et lidt mørkere øje, god øjefason, god pigmentering, god skalle, stop og saksebid, velansatte passende store ører, fyldig næseparti. Kraftig stærk hals, god front med godt forbryst, god længde på brystben, god over og undrlinje, velansat hale, hode vinkler og benstammer, gode poter, dog med lidtblange negle.
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
m.a volkova

Rusland

3 EX 0044  Kritik Lejregård's Believe in Me
2år,harmonisk-og-velbygget-han-god-skalle-med-velansatte-ører-noget-dybt-stop-god-pigmentering-passende-nseparti-saksebid-god-hals-og-front,passende-forbryst,god-runding-på-krop,passende-dybde,god-benstamme,vinkler,og-poter-desvrre-med-lidt-lange-klør-god-pels-bevger-sig-med-passende-drive-bagtil.
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

4 EX 0046  Kritik Amazing Paw´s Extreme Eddie
2år,velbyggetsubstansfuldunghan,maskulinthovedeogudtryk,velpladseredepassendestoreører,godskalle,passendestop,maskulintnaeseparti,saksebid,godhalsogfront,passenderundingpåkrop,velansatstumphale,godevinklerogbenstammer,klørburdeklippes,godpels,bevgersigmedpassendeafskub,menkunnegodtvaerelidtmerestabilisitskulderparti,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Synne Tambo
6052 Viuf
Danmark

 
Championklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 1.BHK BIM 0047  Kritik Lusati formula One`s Fox
5år,passendestørrelse,megetharmoniskogvelbygget,dejlighovedeogudtryk,velpladseredeører,godskalle,stopmåikkeblivedybere,rundeøjne,maskulintnaeseparti,saksebid,godhalsogfront,godsubstansikropogbenstammer,godtvinklet,godepoter,velansatstumphale,godpels,bevaegersigmedgodtafskub,godttemperament,
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Susanne Bendtsen
4500 Nykøbing Sj.
Danmark

2 EX CK 2.BHK 0048  Kritik Gwyndolyns Black Caviar
3år,harmoniskvelbygget,passendesubstansfuldhanhund,godthovedeogudtryk,velpladseredeører,godskalle,passendestop,maskulintnaeseparti,saksebid,godhalsogfront,godtforbryst,kunnegodtvaerelidtlaengerisitbrystben,passenderundingpåkrop,godevinklerogbenstammer,potermedlidtlangeklør,acceptabelpels,lidttyndipelspådagen,godebevegaelsermedgodtdrive,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Cheryl Luce

Usa

 
Veteranklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 4.BHK Vet.CERT BIK 0049  Kritik Dideriksen's Edison
9år,harmoniskvelbygget,substansfuldhan,typsikhovedeogudtryk,rundeøjne,godpigmentering,godskallemedvelansatteørerderbrugesgodt,saksebid,kraftighalsafpassendelngde,godtforbryst,godtunderbryst,godtoplinjemedvelansatstumphale,godevinkler,benstammerogpoter,menselvommaner9årgammelkanmangodtfåklippetnegle,godpels,godebevaegelserforalderen,godttemperament Glaedeligmedsåvelholdtenveteran
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Anette Dideriksen
4690 Haslev
Danmark

 
Tæver
Juniorklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 2.BTK CERT Jun.CERT 0050  Kritik Barksville Bride Of Dracula
10mndr,megetelegantvelbyggetfeminintaeve,typsiktaevehovedemedvelansatteører,godskalle,godtstop,passendenaeseparti,mørkeøjne,godpigmentering,eleganthals,saksebid,godfront,godtforbryst,godttilbagelagtskulder,godtoplinje,ingenhale,godevinkler,benstammerogpoter,godpels,bevaegersigraegelmaesigmedgodtdriveogplanryg,enmegetelegantogtiltalendetaeve,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Dana Niculescu

Rumænien

2 EX CK R.Jun.CERT 0051  Kritik Andvol Facta Non Verba
15mndr,harmoniskogvelbyggettaevemedgodtkønspraeg,udmaerkethovedeogudtryk,mørkeøjne,godpigmentering,godskallemedvelansatteører,godtstop,kraftignaeseparti,saksebid,staerkhals,godtfrontmedgodtforbryst,foralderenpassendebrystdybde,skulderbladetkunnevaerelidtmeretilbagelagt,godtoplinjemedvelansatgodtbårethale,vinklerogbenstammeriorden,godepoter,godpels,godebevaegelser,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Marina Volkova

Rusland

3 EX 0053  Kritik Lejregård's She Is So Beautiful
14mndr,passendestor,velbygget,feminin,tyspiskhovedeogudtryk,bruneøjne,godpigmentering,godskallemedvelansatteørerderbrugesgodt,passendestop,feminintnaeseparti,saksebid,godhalsogfront,godtforbryst,lidtkortbrystben,passenderundingpåkrop,manglerendnunogetdybdeikroppen,godryglinjemedvelansatgodtbårethale,godevinklerogbenstammer,godepoter,godpels,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

4 EX 0052  Kritik Amazing Paw´s fabulous fun for Fancy Fanta
11mndr,megetharmoniskvelbyggettvemedgodtkønspraeg,udmaerketskallemedvelansatteører,stopmåikkeblivedybere,mørkeøjne,godpigmentering,passendenaeseparti,saksebid,godhals,godfront,godttilbagelagtskulderblad,godtforbryst,foralderengodbrystdybde,endnulidtbaghøj,velansatgodtbårethale,godebenstammer,vinklerogpoter,godpels,bevaegersigmedpassendedrive,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Synne Tambo
6052 Viuf
Danmark

 
Mellemklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 0054  Kritik Lejregård's La Diva
22mndr,passendestor,harmonisk,velbyggetaeve,typisktaevehovedemedgodtudtryk,velansatteørerderbrugesgodt,passendestop,mørkeøjne,godpigmentering,passendenaeseparti,saksebid,godhalsogfront,godtforbryst,mågodtblivelidtdybereikroppen,godttilbagelagtskulderparti,godtoplinjemedvelansatgodtbårethale,godevinklerogbenstammer,kunnehavebedrepoterogklør,(negletangeneropfundet)godpels,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

2 VG 0055  Kritik Andvol Urania
15mndr,megetelegantogfeminintaeve,udmaerkethovedeogudtryk,velansattepassendestoreører,godskalle,godtstopognaeseparti,saksebid,godhalsogfront,godtforbryst,veltilbagelagtskulderblad,mågodtvaerelidtdybereikroppen,selvpådettealderstrin,godtoplinje,højtansathalederdesvaerrebaeresaltforhøjt,godevinklerogbenstammer,godpels,godttemperament,pgadenforhøjtbårnehalederervedatdanneringmådennedejligetaevedesvaerrefåenVeryGood
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Marina Volkova

Rusland

 
Åbenklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 3.BTK R.CERT 0056  Kritik Spike-Magic's Belive In Me
4år,harmonisk,velbygget,passendestormedgodtkønspreg,velansatteører,godskalle,passendestop,feminintnaeseparti,saksebid,velpigmenteredebrunerundeøjne,godhalsogfront,kunnegodtvaereenanelsedybereibryst,godtoplinjemedvelansatgodtbåretstumphale,godevinkler,benstammerogpoter,godpels,godtbevaegelsesmønster,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Birgith Gammelgaard Nielsen
7200 Grindsted
Danmark

2 EX CK 0058  Kritik Lejregård's Eclipse of the Heart
2år,velbyggetharmoniskafgodstørrelseogtype,femininthovedeogudtryk,velansatteører,godtstop,passendenaeseparti,saksebid,bruneøjnemedgodpigmentering,godhalsogfront,megetmarkeretforbryst,kunnegodtvaereenanelsedybereibrystet,godttilbagelagtskulderblad,acceptabeltoplinje,velansatlidthøjtbårethale,godevinklerogebenstammer,godepoter,godpels,bevaegersigmedpassendedrive,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

3 VG 0057  Kritik Pemslife Joyful Expectation
4år,substansfuldtaevedergodtkunnehavelidtmerekønspreg,megetbredogrundikroppen,godmarkafstand,kunnevaerelidtmerefemininisithovedeogermegetbredmellemørene,øreneharpassendestørrelseogbrugesgodt,kraftignaeseparti,saksebid,rundebruneøjnemedgodpigmentering,kortkraftighals,skuldergodttilbagelagt,megetbredifrontmedgodtforbryst,godtoplinjegodevinklerogbenstammer,korrektpoteformmendognogetlangenegle,godpels,bevaegersigmedgodtdrive,godttemperament, pgakropsformogdetlidtmaskulinefremtraedenmåhunidagnøjesmedVeryGood
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Esther Ferrari
It-40050 Monreveglio Bo
Italien

 
Championklasse
Plac. Katalognr.
1 EX CK 1.BTK BIR 0059  Kritik Lejregård's She Is The One
3år,harmonisk,velbygget,feminin,typiskhovedeogudtryk,velansatteørerafgodstørrelse,godskalle,stopogfeminintnaeseparti,saksebid,bruneøjne,godpigmenteringomkringderundeøjne,godhalsogfront,godttilbagelagtskulder,godtoplinjemedvelansatgodtbårethale,godevinklerogbenstammer,bevaegersigmedgodtdrive,passendeligeforben,ogsåibevaegelse,godpels,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

2 EX CK 4.BTK 0061  Kritik Lejregård's One And Only
4år,harmoniskvelbyggettaeve,passendesubstansikropogbenstammer,tyspiekhovedeogudtryk,velansattepassendestoreører,godtstop,feminintnaeseparti,saksebid,mørkeøjne,godpigmenteringomkring,kunnegodthaveenanelsemerehals,godfront,godtforbryst,veltilbagelagtskulder,godevinklerogbenstammer,godtoplinbjemedvelansatgodtbårethale,bevaegersigmedparallellebestammeroggodtdrive,godpels,kunnedogpådagenhavelidtmereunderuld,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

3 EX CK 0060  Kritik Lejregård's Heartbreaker In Black
5år,godstørrelseogtype,efterminsmagmåhunikkeblivekraftigere,typiskhovedeogudtryk,rundeøjne,godpigmenteringomkringøjnene,godskallemedvelansatteører,passendestop,saksebid,kunnegodthaveenanelselaengerhals,godfrontmedgodtforbryst,rigeligbredoverryg,velansatgodtbårethale,godevinklerogbenstammer,bevaegersigregelmaessigmedgodtdrive,godpels,godttemperament
Registreringsnummer:


Ejer

Opdrætter
Ingrid Höcky
4060 Kirke Såby
Danmark

 
Par klasse
Plac. Katalognr.
 
Utviklet av: