10 dec. 2023

Dansk Kennel Klub Kreds 2

Skue

 Uofficielle resultater

Holbæk Sportsby

Ingen tilmeldte

Opdrætsklasse