Dansk/Svensk gårdhund

Racenummer DKK: 3560
Gruppe : 02
Racens hjemland : Danmark
Specialklub : Dansk/Svensk Gårdhundeklub

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlsrestriktioner

Hunde uden fuld 3. generationers FCI stambog, må kun parres med hunde der har fuld 3. generationers FCI stambog.

Hunde fremstillet på et avlsgodkendelsesarrangement før 1. januar 2012, og ikke opnåede avlsgodkendelse, kan kun godkendes til avl efter dispensationsansøgning til specialklubben.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

Racen kan fødes stumphalet

Avlsanbefalinger for racen

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk/Svensk Gårdhunde Klub og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

  1. Begge forældredyr skal inden parring opfylde et af følgende krav:
    • Avlsgodkendt på et at klubbens dertil afholdt arrangement mellem 1. januar 2007 og 31. december 2011, eller
    • Præmieret med mindst Very Good på en FCI anerkendt udstilling, eller 
    • Tildelt ”anbefalet til avl” ved en af specialklubbens eksteriørbedømmelser.
  2. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25% beregnet på tre generationer.

Gældende fra 1. januar 2020

Fremstilling af hunde uden stambog

Dansk Svensk Gårdhund kan fremstilles på en mønstring (Eksteriørbedømmelse) i Specialklubben og herigennem opnå godkendelse af stambogsføring. Ansøgning om stambog skal foretages hos Dansk/Svensk Gårdhundeklub.

Ombytning af X-stambøger til almindelig FCI-stambog

Da racen nu er FCI-godkendt, er det muligt at indsende sin X-register stambog og Ejerforhold til omregistrering til en ny FCI-stambog.
X-stambogen og Ejerforhold indsendes med en anmodning om omregistrering til en FCI-stambog sammen med gebyret for en overførsel.
For importer udstedes der ikke nye stambøger - den originale stambog påføres et nyt stempel med stambogsnummer.

Overførsel af stambøger fra ARBA (USA)

Stambøger fra ARBA (American Rare Breed Association) kan overføres til Dansk Kennel Klub, ligesom udenlandsk ejede hunde fra ARBA også kan udstilles.

Farver for racen

Forkortelse

Hvid Hv
Tofarvet To
Trefarvet Tri

Filer

Mentalbeskrivelse
Skema til eksteriørbedømmelse/avlsgodkendelse (kun til brug for specialklubben)
Skema til fremstilling (kun for specialklubben)
Racestandard