Cane Corso Italiano

Racenummer DKK: 3430
Gruppe : 02
Racens hjemland :
Specialklub : Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlskrav

HD
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
Hunde med status D eller E må ikke anvendes i avl.

AD
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Mentalbeskrivelse
Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er mentalbeskrevet ( fra 10 til 36 mdr. ) og der er visse punkter i beskrivelsen, hvor de mentalbeskrevne hunde ikke må komme over eller under en bestemt grænseværdi. Se vedhæftede dokument nedenfor.

Se også punktet "Mentalbeskrivelse"

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler samt etiske anbefalinger for opdræt.

Indført 1. september 2003. 

Udenlandske hunde

Kravene om HD/AD fotografering og mentalbeskrivelse gælder ikke for udenlandske hunde, dog således, at Klubben for Hyrde, Kvæg og Gårdhunde skal godkende den udenlandske han inden parring. Ansøgningen om godkendelse sendes til Rikke Andersen på mail: smike@mail.dk

Dokumentation for godkendelsen skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe.

Avl med udenlandske hunde
Hvis en udenlandsk avlshund befinder sig i Danmark på en dispositionserklæring, skal den opfylde racens danske avlskrav.

Aftalen om udenlandske hunde gælder indtil 31. december 2027. (Aftalen er forlænget af flere omgange. Var før gældende til 31. december 2018/2021/2024)

 

Farver for racen

Forkortelse

Brindle BRD
Fawn m sort maske F/SM
Grå GR
Lys fawn m. grå maske lf/gm
Rød R
Sort S

Filer

Grænseværdier for mentaltest
Mentalbeskrivelse
Racestandard