Broholmer

Racenummer DKK: 3150
Gruppe : 02
Racens hjemland : Danmark
Specialklub : Broholmerselskabet

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 18 måneder
AD foto : 18 måneder
OCD foto : 18 måneder

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlskrav

HD-kravAfkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Præmieringskrav:

  • Begge forældredyr skal før parring være præmieret – efter den er fyldt 24 mdr. - på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good af en dommer fra et panel særligt udvalgt af DKK, eller
  • alternativt skal hunden være avlsgodkendt før 1. januar 2015 efter daværende regler, som findes i en fil nederst på siden.

Dette alderskrav på 24 mdr. gælder for hunde som ikke allerede er præmieret med en mindst VG på en FCI/DKK anerkendt udstilling inden 31.12.2017.

Mentalbeskrivelseskrav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har gennemført en mentalbeskrivelse når hunden er mellem 10 til 36 mdr. inden parring

Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.

Dommerpanel til avlsgodkendelse:

Bo Lasthein Andersen
Annette Bystrup
Birgit Seloy
Birgitte Schjøth
Carsten Birk
Charlotte Høier
Einar Paulsen
Gunnar Nymann
Hanne Laine Jensen
Henrik Søeborg
Jørgen Hindse
Kevin Brown
Kim Vigsø Nielsen
Lisbet Utke Ramsing
Marianne Baden
Marie Petersen
Svend Løvenkjær

Vil der opstå situationer, hvor afvigelse fra DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt vurderes at være til gavn for arbejdet med at opbygge og fastholde en typefast race, kan dispensation gives af DKK’s bestyrelse, efter indstilling for Udvalget for Nationale og glemte racer.

Avlsanbefalinger

For at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt: 

  1. Begge forældredyr skal før parring have en eksteriørbeskrivelse fra Broholmerselskabet.
  2. Det samlede HD-indeks for begge forældredyr, skal på parringstidspunktet være minimum 200. Hundens egen HD-status skal indgå i indekstallet.
  3. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK
  4. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK
  5. Begge forældredyr skal før parring have kendt SAS hjertestatus registreret i DKK

Indført 01.01.2021

Farver for racen

Forkortelse

Gul M. Maske Gm
Ikke Godkendt Farve Ig
Rødgylden Rgy
Sort S

Filer

Avlsregler fra 2006 - 2014
Avlsregler fra 2015 - 2017
Avlsregler fra 2018 til 2020
Racestandard Broholmer
Mentalbeskrivelse