Broholmer

Racenummer DKK: 3150
Gruppe : 02
Racens hjemland : Danmark
Specialklub : Broholmerselskabet

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 18 måneder
AD foto : 18 måneder
OCD foto : 18 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

OBS

Der er indføret nye avlsregler for parringer efter 1. januar 2018

 

Avlsrestriktioner gældende for parringer fra 1.1.2018

 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en
officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren
vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så
tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en
officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer,
at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde
altid være AD fri (grad 0)


Præmieringskrav:
Begge forældredyr skal før parring være præmieret – efter den er fyldt 24 mdr. - på en FCI/DKK
anerkendt udstilling med mindst Very Good af en dommer fra et panel særligt udvalgt
af DKK.
eller
alternativt skal hunden være avlsgodkendt før 1. januar 2015 efter daværende regler, som findes i en fil nederst på siden.

Dette alderskrav på 24 mdr. gælder for hunde som ikke allerede er præmieret med en mindst VG på en FCI/DKK anerkendt udstilling inden 31.12.2017.


Mentalbeskrivelseskrav:Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har gennemført en mentalbeskrivelse når hunden er mellem 10 til 36 mdr. inden parring
 

Dommer panel til avlsgodkendelse:

Bo Lasthein Andersen
Carsten Birk
Svend Løvenkjær
Gunnar Nymann
Henrik Søeborg
Jørgen Hindse
Birgitte Schjøth
Lisbet Utke Ramsing
Annette Bystrup
Birgit Seloy
Marianne Baden


Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.
 

Vil der opstå situationer, hvor afvigelse fra DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt vurderes at være til gavn for arbejdet med at opbygge og fastholde en typefast race, kan
dispensation gives af DKK’s bestyrelse, efter indstilling for Udvalget for Nationale og glemte racer.


Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Broholmerselskabet og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

 

  1. Eksteriørbeskrivelse:
    Begge forædre skal have en eksteriørbeskrivelse fra Broholmerselskabet.
     
  2. HD indeks:
    Det samlede HD-indeks for begge avlspartnere skal være minimum 200. Hundens egen HD-status skal indgå i indekstallet.
     

Ovennævnte restriktioner er indført 1. januar 2018 og er gældende indtil 31. december 2020, hvor avlsreglerne tages op til fornyet overvejelse.

 

Tidlige restriktioner ligger forneden i en fil.

Farver for racen

Forkortelse

Ikke Godkendt Farve Ig
Gul M. Maske Gm
Rødgylden Rgy
Sort S

Filer

Avlsregler fra 2006 - 2014
Avlsregler fra 2015 - 2017
Avlsregler fra 2018 til 2020
Racestandard Broholmer
Mentalbeskrivelse