BROHOLMER

Racenummer DKK: 3150
Gruppe : 02
Racens hjemland : Danmark
Specialklub : Broholmerselskabet

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 18
AD foto : 18
OCD foto : 18

Racen har følgende avlsrestriktioner

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en
officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren
vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så
tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)
Derudover anbefales det for racen, at det samlede HD-indeks for begge avlspartnere bør være minimum 200.

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en
officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer,
at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde
altid være AD fri (grad 0)


Mentalbeskrivelseskrav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har gennemført en mentalbeskrivelse når hunden er mellem 10 til 36 mdr..


Præmieringskrav: Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK
anerkendt udstilling med mindst Very Good af en dommer fra et panel særligt udvalgt
af DKK, alternativt være avlsgodkendt før 1. januar 2015 efter daværende regler.
 

Dommer panel til avlsgodkendelse:

Bo Lasthein Andersen
Carsten Birk
Svend Løvenkjær
Gunnar Nymann
Henrik Søeborg
Jørgen Hindse
Birgitt Schjøth
Lisbet Utke Ramsing


Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.

Vil der opstå situationer, hvor afvigelse fra DKK’s etiske anbefalinger for opdræt vurderes
at være til gavn for arbejdet med at opbygge og fastholde en typefast race, kan
dispensation gives af Udvalget for Nationale og glemte racer.


Ovennævnte restriktioner er indført 1. januar 2015 og er gældende foreløbig indtil 2020.

 

De daværende avlsregler som var gældende for parringer indtil den 31.12.2014

Avls-godkendelse: 
Kun hunde, der er mentalbeskrevet, kan anvendes i avl.
 

Der er indført følgende stopklodser i forhold til mentalbeskrivelsen fra 21. november 2013:

 

Moment 1a – Kontakt

Reaktion 1

= ude af avl

Moment 1c – Håndtering

Reaktion 1

= ude af avl

Moment 8 – Skarp lyd

Reaktion 5

= ude af avl

 

Hunden må desuden kun have én af nedenstående reaktioner. Har den to eller flere udelukkes den fra avl:

 

Moment 5a – Bevægelse

Reaktion 5

= måske ude af avl, afhænger af reaktion på 6a + 7a

Moment 6a – Lyd

Reaktion 5

= måske ude af avl, afhænger af reaktion på 5a + 7a

Moment 7a – Revir

Reaktion 5

= måske ude af avl, afhænger af reaktion på 5a + 6a


Broholmerejere skal på begæring indsende et udfyldt sundhedsskema til Broholmerselskabets Avlsudvalg.
Kun hunde, der har været til Broholmerselskabets ekstreriørbesdømmelse og har opnået mindst xxx++ ud af xxxxx mulige, kan anvendes i avl. En hund som opnår xxx eller derunder kan efter ønske fra ejer eller Broholmerselskabet genfremstilles. Bestyrelsen kan anbefale hunde til avl, hvis disse har en værdi for rekonstruktionsavlen.

En Broholmer kan ikke avlsgodkendes alene på basis af en udstillingspræmiering.

Kun hunde med ringere eksteriørvurdering end xxx++ skal søge godkendelse af parring inden avl. Ejeren kan foreslå avlspartner. Til disse parringer udsteder Broholmerselskabet/Avlsudvalget parringsbeviser med kopi til DKK. Broholmerejere hvis hunde har eksteriørvurdering xxx++ eller bedre, skal samtidig med anmodning om stambogsføring dokumentere at de opfylder avlsgodkendelsesbestemmelserne.

Der må maximum avles ca. 30 hvalpe pr. forældredyr, for at undgå matadoravl. Bestyrelsen skal dispensere fra denne regel, hvis dette skønnes at få en positiv værdi for rekonstruktionsavlen.

HD-restriktion:
Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-bedømt med følgende status:
HD-status A, B eller C. og det gennemsnitlige indekstal for begge forældredyr må ikke være lavere end 100 på parringstidspunktet (han + tæve divideret med 2 skal være lig med mindst 100). Hundens egen HD-status skal indgå i indekstallet.
D og E status kan ikke bruges i avl.
Restriktionen er indført den 1. februar 2006 og omfatter alle hunde i racen, uanset hvornår hunden er født eller registreret.

AD krav: 
Kun hunde med AA-status 0 og 1 kan bruges i avl.

Det er kun broholmere med en FCI stambog, som kan udstilles.

Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

 

Farver for racen

Forkortelse

Ikke Godkendt Farve Ig
Gul M. Maske Gm
Rødgylden Rgy
Sort S