Eurasier

Racenummer DKK: 2910
Gruppe : 05
Racens hjemland :
Specialklub : Eurasier Klub Danmark

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlsrestriktioner:

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Eurasier Klub Danmarks og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene af forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på parringstidspunktet være mindst 100.

2. Begge forældre skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK. AD status 1 må kun parres med en AD status 0.

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.
Indført for stambogsføringer fra 1. januar 2014

4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Ved parring med en udenlandsk hanhund uden PL status kan afkommet få stambog med påtegning, såfremt den danske tæve har PL status 0.

5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.

Indført 1. januar 2013

6. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret genetisk fri for DWLM (Dandy Walker Like Malformation) i DKK.
Hvis begge forældredyr er registreret fri for DWLM i DKK, registreres afkommet "Fri grundet forfædres DNA test".
 

 

Indført fra 1. april 2017


 

Alle farver er ifølge standarden tilladt for racen. Følgende farver findes pt.

Farver for racen

Forkortelse

Beige M Sort Maske Be/Sm
Brun M. Sort Maske B/S/M
Fawn F
Fawn M Sort Maske F/Sm
Grå Gr
Grå M Sort Maske Gr/Sm
Grå/Rød Gr/R
Gråsort Grs
Gylden Gy
Gylden M Sort Maske Gysm
Red Fawn R/F
Red Fawn M. Maske Rf/Mm
Rød R
Rød M Sort R/S
Rød M. Aftegn R/Aft
Rød Med Sort Maske R/Sm
Rød/Grå M. Maske R/G/M
Rød/Sort M/Sort Maske R/S Sm
Rødbrun M. Sort Maske Rb/Sm
Sort S
Sort M Aftegninger Sm
Sort/Rød S/R
Trefarvet Tri
Ulvegrå Ugr
Ulvegrå M. Sort Maske Ugr/Sm
Vildtfarvet Vf
Vildtfarvet M. Maske V/Mm
Vildtfarvet M. Sort Maske Vf/S/M
Zobel Z

Filer

Racestandard
Mentalbeskrivelse