Mastino Napoletano

Racenummer DKK: 1970
Gruppe : 02
Racens hjemland :
Specialklub : Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 18 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. Hunde med status D eller E må ikke anvendes i avl.

 

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. Hunde med status 3 må ikke anvendes i avl.
 

Mentalbeskrivelses krav: Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er mentalbeskrevet (fra 10 til 36 mdr.) og der er visse punkter i beskrivelsen, hvor de mentalbeskrevne hunde ikke må komme over eller under en bestemt grænseværdi. Se vedhæftede dokument nedenfor.
Restriktionen er indført 1. januar 2005 og omfatter hele racen.
Se også punktet "Mentalbeskrivelse"

Udenlandske hunde

Kravene om HD/AD fotografering og mentalbeskrivelse gælder ikke for udenlandske hunde, dog således, at Klubben for Hyrde, Kvæg og Gårdhunde skal godkende den udenlandske han inden parring. Ansøgningen om godkendelse sendes til Rikke Andersen på mail: smike@mail.dk

Dokumentation for godkendelsen skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe.

Aftalen om udenlandske hunde gælder indtil 31. december 2024. (Aftalen er forlænget. Var før gældende til 31. december 2018/2021)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

 


 

Farver for racen

Forkortelse

Blågrå Bl/Gr
Brindle Brd
Fawn F
Isabella Is
Mahogni Mah
Sort S

Filer

Grænseværdier for mentaltest
Racestandard Mastino Napoletano
Mentalbeskrivelse