Cavalier king charles spaniel

Racenummer DKK: 1360
Gruppe : 09
Racens hjemland : England
Specialklub : Cavalier King Charles Spaniel Klub

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Ny formulering oktober 2015


Hjerteundersøgelses krav: Avlshunde skal være hjerteundersøgt inden første parring, dog tidligst når hunden er 18 mdr. gammel. Denne undersøgelse gælder indtil hunden er 4 år og 1 måned gammel. Skal hunden bruges i avl efter hundens fyldte 4 år, skal den undersøges igen inden parring. Det endelige resultat herfra er for tæver gyldigt for resten af hundens levetid.
For hanner er denne attest gyldig indtil hunden er 6 år og 1 måned gammel. Skal hannen bruges i avl efter hans fyldte 6. år, skal han undersøges igen inden parring. Det endelige resultat herfra er for hanner gyldigt i resten af hundens levetid.
Hjerteundersøgelsen kan foretages af Lisbeth Høier Olsen på SUND/KU eller en af de udvalgte dyrlæger der scanner, optager undersøgelsen på dvd og sender den til Lisbeth, eller en af hende godkendt person, for evaluering.

Hjerteattesten - som ligger nederst på siden - bedes udskrevet og udfyldt inden ankomsten til scanningen.

 

Curly Coat Syndrom (CCS): Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Curly Coat Syndrom registreret i DKK. Påvist må ikke bruges i avl, bærere må parres med fri. En DNA-test for CCS gælder for livstid. Hvis begge forældredyr er registreret fri for CCS i DKK, registreres afkommet "Fri grundet forfædres DNA test".

 

Episodic Falling Syndrom (EFS): Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Episodic Falling Syndrom registreret i DKK. Påvist må ikke bruges i avl, bærere må parres med fri. En DNA-test for EFS gælder for livstid. Hvis begge forældredyr er registreret fri for EFS i DKK, registreres afkommet "Fri grundet forfædres DNA test".

 

Avl med udenlandske hunde: Hvis en udenlandsk avlshund befinder sig i Danmark på en dispositionserklæring, skal den opfylde racens danske avlsrestriktioner.

Såfremt den udenlandske hund kun opholder sig kortvarigt i Danmark uden en dispositionserklæring, skal både tævens og hanhundens ejere på en "TRO- OG LOVEERKLÆRING" fra DKK godtgøre, at den udenlandske hund opfylder hjemlandets avlsrestriktioner. TRO- OG LOVEERKLÆRINGEN skal også benyttes ved parringer i udlandet.
Udenlandske avlspartnere, der ikke er DNA testet for CCS og EFS, kan kun benyttes hvis den danske avlspartner er genetisk fri for disse sygdomme.

 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler

 

Restriktionen er gældende indtil 31. maj 2020, hvor avlsreglerne tages op til fornyet overvejelse.
 

 

 

 

 

Farver for racen

Forkortelse

Black And Tan Bl/T
Blenheim Bh
Ruby Rb
Tricolour Tri

Filer

Tro og Love erklæring på dansk
Tro og Love erklæring på engelsk
CM SM attest Dansk 2015.pdf
CM SM certificate in English 2015.pdf
Racestandard Cavalier King Charles Spaniel
Mentalbeskrivelse
Hjerteattest dansk
Hjerteattest engelsk