Weimaraner, korthåret

Racenummer DKK: 0991
Gruppe : 07
Racens hjemland :
Specialklub : Dansk Weimaraner Klub

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

 

Avlsrestriktioner:
HD-krav:
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises iøvrigt til DKK's stambogsføringsregler.

 

Ifølge "Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer" må halekupering foretages på hvalpe efter Weimaraner. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 1991.
Fra den 1. juni 2011 vil der være krav om, at der - sammen med registreringsanmeldelsen af kuldet - fremsendes en dyrlægeattest, hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er 4 dage gamle.
Dyrlægeattest ligger forneden på siden som en fil.

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Weimaraner Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have en officiel HD status A eller B registreret i DKK.


2. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good

3. Begge forældredyr skal før parring have bestået en jagtlig prøve,
som f.eks. apporteringsprøve, vand slæb & apporteringsprøve, udvidet apporteringsprøve, schweisprøve, markprøve eller ræveslæbsprøve – anerkendt af DJU/DJ/DKK
eller
UT og AT (begge prøver fra jagtbrughunde) eller VJP o HZP (begge prøver bestået)

 

4. Indavlsgraden må ikke overstige 3,125% beregnet på 3 generationer.

 

5. Ved brug af udenlandsk avlspartner skal ovenstående kriterier godkendes i Dansk Weimaraner Klub og en godkendelse skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring til DKK.

 

Forklaring til farver

2075 sø/k (korthåret)
1402 gr/k (korthåret)
1711 ra/k (korthåret)
2076 sø/k (korthåret efter langhåret)
1403 gr/kl (korthåret efter langhåret)
1712 ra/kl (korthåret efter langhåret)

 

Indført 27. februar 2013, men punkt 4. og 5. er dog først indført 11. maj 2015
 


 

Farver for racen

Forkortelse

Musegrå-K Gr/K
Musegrå-Kl Gr/Kl
Rådyrsfarve-K Ra/K
Rådyrsfarve-Kl Ra/Kl
Sølv-K Sø/K
Sølv-Kl Sø/Kl

Filer

Dyrlægeattest kuperingsracer
Racestandard Weimaraner, Korthåret