Arrangement

Navn Familehundetræning
Type Familiehundetræning
Arrangør Dansk Kennel Klub Kreds 11
Tidspunkt 12.05.2021 kl 20.00 - 07.07.2021 kl 21.00
Tilmeldingsfrist 09.05.2021 kl 20:00
  Deltagelse kræver medlemskab
   
Sted Skjern (Rækker Mølle)
Sæddingvej 19
6900 Skjern
Telefon 60210209
E-mail dkkskjern@gmail.com
   
Beskrivelse Hundens alder: over 6 måneder
Varighed: 8 uger
Antal deltagere: Maks 8

Dansk Kennel Klub's Familiehundetræning er et tilbud til alle hunde over 6 måneder (voksne hunde og pensionisthunde er også velkomne) og deres ejere.

Ved hjælp af moderne, belønningsbaserede træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig og få en god hverdag sammen. I træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.

DKK's Familiehundetræning giver hunde og ejere mulighed for at lære aktiviteter, der motiverer hunden, højner dens lyst til samarbejde og trætter den på en god måde. Træningen tilstræbes at have et socialt element og er i mindre udstrækning konkurrencepræget.

Til Familiehundetræning bliver der først og fremmest undervist i helt basale øvelser som f.eks. sit, dæk, gå pænt i snor, hilse pænt, vente og komme på indkald. Der ud over kommer der på holdet også til at være emner som tricks og nose work på bordet.

Formålet med at gå til Familiehundetræning er at få ideer til en god og indholdsrig hverdag med hunden. Gennem træning forstærkes jeres samarbejde og du får nogle gode redskaber til at håndtere hunden på en god måde året rundt.

Det med småt:

For at deltage i træning i DKK, skal din hund være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.

Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hunde.

Børn og unge under 15 år:

Ønsker du, at dit barn skal træne med hunden, skal barnet kunne holde hunden, samt forstå og følge anvisninger fra instruktøren. For hundeførere under 15 år, skal disse ledsages af en voksen over 18 år. Lever hundeføreren ikke op til ovenstående krav, vil den voksne blive bedt om at støtte eller tage over.
   
Mødetid/sted 15 min. før
   
   
Pris
Tilmeldingsgebyr Pris 475 kr