Hvalpeliste

 

DKK's opdrættere bestræber sig på at fremavle gode, velfungerende hunde. DKK's hvalpeliste er en aktuel hvalpeliste over allerede stambogsførte hunde som opfylder DKK's krav for optagelse på listen, og når opdrætteren har anmodet om optagelse. Der gøres opmærksom på, at sælgeren kan forbeholde sig ret til at undlade at sælge til hvalpekøbere, der retter henvendelse omkring køb af hvalpe. Listen opdateres dagligt.

De påførte kuld er opført i fødselsdagsorden med de ældste hvalpe øverst. Ved at klikke på Reg.nr. for far eller mor, så ser man alle oplysninger om sundhed mv. for den pågældende hund fra hundedatabasen(hvis man har adgang).

Vi opfordrer alle hvalpekøbere til, at kontakte racens specialklub og forhøre sig om, hvad man særligt skal være opmærksom på med den pågældende race. Husk, at du skal ud og finde et familiemedlem, som du forhåbentlig skal have i mange år. Så det kan godt betale sig at investere lidt tid.

Fra DKK's hvalpeliste kan der linkes til opdrætterens evt. hjemmeside (Ønsker du en gratis hjemmeside i 30 dage - klik her). Formålet hermed er, at opdrætteren kan give en nærmere præsentation af sin kennel og sine hunde. Det er ikke tilladt at linke til hjemmesider, som omhandler forhold, der er irrelevante i forhold til hunde (f.eks. vognmandskørsel, IT-support, festsange etc.).
Ved misbrug forbeholder DKK sig ret til uden varsel og uden økonomisk godtgørelse at fjerne linket.

Logoet med opdrætteruddannelse - er et signal til omverdenen
Brug af logoet og/eller betegnelsen DKK-uddannet opdrætter viser for omverdenen, at opdrætteren har gennemgået en uddannelse inden for emnerne: Hvordan skal min kennel være; Genetik, Sundhed og hvalpefødsler; Hvad må, skal og bør jeg overfor hvalpekøbere m.fl.; DKKs mentalbeskrivelse og hundens mentale udvikling; DKK og omverdenen.
Det er et signal til omverdenen om, at man tager sit opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at sætte sig ind I tingene (DKK vil godt gøre opmærksom på, at der også findes opdrættere, som ad anden vej end opdrætteruddannelsen har gjort en tilsvarende indsats). Det er også nødvendigt, for mange hvalpekøbere har store forventninger, når de køber en hvalp med en DKK stambog - og da ikke mindst hvis hvalpen kommer fra en kennel - noget som både hvalpekøbere og andre f.eks. dyrlæger forbinder med professionalisme og seriøsitet.